Λογισμικό Whistleblower

Οδηγία της ΕΕ για τους Whistleblower για εταιρείες

Η Οδηγία της ΕΕ για τους Whistleblower είναι ένα νομικό πλαίσιο της ΕΕ που ισχύει για εταιρείες εντός και/ή εκτός ΕΕ. Αποσκοπεί στην υποστήριξη των εργαζομένων στην αναφορά ανήθικων δραστηριοτήτων εντός της εταιρείας. Σημαντικό: Καθώς κάθε κράτος μέλος της ΕΕ είναι υπεύθυνο για την περαιτέρω εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας που ισχύει για εσάς. Τι ακριβώς περιλαμβάνει η Οδηγία της ΕΕ για τους καταγγέλλοντες; Ποιος μπορεί να είναι πληροφοριοδότης; Και πώς μπορείτε να διασφαλίσετε τη συμμόρφωσή σας με το λογισμικό καταγγελίας του consentmanager ;

Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της πολιτικής πληροφοριοδοτών, τις απαιτήσεις της και τις μελλοντικές δυνατότητες του λογισμικού μας για καταγγελίες πληροφοριών.

Consent-layer für rechtssichere Websites

Τι είναι η Οδηγία της ΕΕ για τους Whistleblower;

Η EU Whistleblower Directive (ή EU Whistleblower Directive), γνωστή και ως Directive (EU) 2019/1937, είναι μια νομοθεσία που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την προστασία των πληροφοριοδοτών δημιουργώντας ένα ασφαλές και συνεπές περιβάλλον για τα άτομα. Οι Whistleblowers είναι άτομα που αναφέρουν ανάρμοστη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας και στόχος της πολιτικής είναι να τους επιτρέψει να το κάνουν χωρίς φόβο αντιποίνων.

Η οδηγία εισήχθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2019. Κάθε ένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ είχε προθεσμία έως τις 17 Δεκεμβρίου 2021 για να εφαρμόσει τις απαιτήσεις της οδηγίας στα εθνικά νομικά και θεσμικά τους συστήματα.

Λογισμικό πληροφοριοδοτών consentmanager

Το λογισμικό μας για καταγγελίες πληροφοριών παρέχει στην εταιρεία σας όλα τα απαραίτητα εργαλεία και ένα εύχρηστο σύστημα, ώστε να μπορείτε εύκολα να συμμορφώνεστε με την Οδηγία της ΕΕ για τους καταγγέλλοντες και τον Νόμο για την προστασία των καταγγελιών (HinschG).

  • Ποιες λειτουργίες προσφέρει το λογισμικό consentmanager ;

    Ασφαλή και εύκολα προσβάσιμα κανάλια αναφοράς: Το λογισμικό πληροφορικής μας προσφέρει ασφαλή και εύκολα προσβάσιμα κανάλια αναφοράς. Μια ειδική φόρμα είναι διαθέσιμη στους καταγγέλλοντες με την οποία μπορούν να αναφέρουν καταχρήσεις ανά πάσα στιγμή και από οποιαδήποτε τοποθεσία.

  • Απλή διεπαφή χρήστη: Το λογισμικό πληροφοριοδότη μας διαθέτει μια διαισθητική και φιλική προς το χρήστη διεπαφή που καθοδηγεί τον καταγγέλλοντα στη διαδικασία αναφοράς. Αυτό περιλαμβάνει σαφείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αναφοράς και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.
  • Ανωνυμία πληροφοριοδοτών: Το λογισμικό πληροφοριοδοτών από consentmanager επιτρέπει στους καταγγέλλοντες να αναφέρουν ανώνυμα. Η ταυτότητά σας θα προστατεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αναφοράς σύμφωνα με τις αυστηρές απαιτήσεις απορρήτου της Πολιτικής Whistleblower.
  • Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων: Μπορούν να εκχωρηθούν ειδικά δικαιώματα για την πρόσβαση στα μηνύματα. Το λογισμικό μας διασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα αναφορών και καταγγελλών αποθηκεύονται με ασφάλεια και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και τις απαιτήσεις διατήρησης δεδομένων, έτσι ώστε μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό να έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

     

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το λογισμικό whistleblower από consentmanager

Οι Whistleblowers μπορούν εύκολα να υποβάλουν μια αναφορά χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα, την οποία μπορείτε να ενσωματώσετε στον ιστότοπό σας απλά αντιγράφοντας και επικολλώντας κώδικα σεναρίου. Εναλλακτικά, μπορείτε να παρέχετε στους υπαλλήλους σας κωδικούς QR που οι εργαζόμενοι μπορούν να σαρώσουν και να συμπληρώσουν τη φόρμα εκτός σύνδεσης. Αυτή η ευελιξία διασφαλίζει ότι οι αναφορές μπορούν να υποβάλλονται ανώνυμα. Μόλις υποβληθούν, τα μηνύματα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω του πίνακα ελέγχου του consentmanager , όπου μπορούν να διαχειρίζονται προσεκτικά και να κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την κατάσταση επεξεργασίας τους, π.χ. ως μόλις ελήφθησαν, σε εξέλιξη ή έχουν ήδη επιλυθεί.

Form of consentm

Τρέχουσα κατάσταση της οδηγίας της ΕΕ για τους καταγγέλλοντες

Οι εταιρείες με έδρα σε κράτη μέλη της ΕΕ και με τουλάχιστον 50 υπαλλήλους πρέπει να δημιουργήσουν ένα σύστημα που να διασφαλίζει την ασφάλεια των καταγγελιών και να προσφέρει μια ασφαλή και συμβατή με το νόμο επιλογή αναφοράς. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αναμένονται περαιτέρω αλλαγές σε διάφορες χώρες, καθώς κάθε κράτος μέλος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να θεσπίσει πρόσθετες απαιτήσεις. Ο νόμος για την προστασία των πληροφοριοδοτών (HinschG), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 2 Ιουλίου 2023, ισχύει για εταιρείες στη Γερμανία.

Βεβαιωθείτε ότι η επιχείρησή σας παραμένει συμβατή. Ελέγξτε τη συμμόρφωσή σας τώρα δωρεάν με τον consentmanager .

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Δεν είστε σίγουροι αν χρειάζεστε λογισμικό καταγγελίας;

Συγκεντρώσαμε τις πιο συχνές ερωτήσεις εδώ.

Η οδηγία της ΕΕ για την αναφορά καταγγελιών και παρόμοιοι νόμοι σε πολλές άλλες χώρες, όπως ο νόμος για την προστασία των πληροφοριοδοτών (HinschG) στη Γερμανία, προσφέρουν στους καταγγέλλοντες υψηλό επίπεδο προστασίας. Προστατεύεστε από αντίποινα, όπως απόλυση, υποβιβασμό ή παρενόχληση για αναφορά αδικοπραγίας. Η ταυτότητά τους προστατεύεται επίσης, ώστε να μπορούν να αναφέρουν τις καταχρήσεις ανώνυμα και εμπιστευτικά. Ωστόσο, η έκταση της προστασίας μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και μπορεί να είναι δύσκολο στην πράξη να εξασφαλιστεί πλήρης προστασία. Συνιστάται στους καταγγέλλοντες να ακολουθούν τις κατάλληλες διαδικασίες αναφοράς και να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές για να μεγιστοποιήσουν την προστασία τους. Επιπλέον, η προστασία δεν μπορεί να επεκταθεί σε καταγγέλλοντες που διέπραξαν ή συμμετείχαν στην αναφερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά, καθώς αυτά τα άτομα ενδέχεται να υπόκεινται σε ποινική δίωξη.

Σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για τους Whistleblower, οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γενικά υποχρεωμένοι να δημιουργήσουν ένα σύστημα πληροφοριοδοτών εάν πληρούν ορισμένα κριτήρια. Ειδικότερα, εταιρείες με τουλάχιστον 50 εργαζόμενους υποχρεούνται να δημιουργήσουν εσωτερικούς μηχανισμούς αναφοράς. Οι εταιρείες πρέπει επίσης να παρέχουν σαφείς οδηγίες σχετικά με το πώς οι εργαζόμενοι μπορούν να αναφέρουν ανάρμοστη συμπεριφορά εντός της εταιρείας και πώς προστατεύονται ως πληροφοριοδότες. Ωστόσο, τα ακριβή κριτήρια και απαιτήσεις μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, επομένως καλό είναι να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές για τις ακριβείς λεπτομέρειες.

Για να συμμορφωθείτε με την Οδηγία της ΕΕ για τους καταγγέλλοντες, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ασφαλές και εύκολα προσβάσιμο κανάλι αναφοράς. Αυτά τα κανάλια χρησιμεύουν ως το πρωταρχικό μέσο για τους υπαλλήλους και τα ενδιαφερόμενα μέρη να αναφέρουν περιπτώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς. Οι εταιρείες θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον που να ενθαρρύνει τα άτομα να εκφράζουν ανησυχίες και να διασφαλίζουν ότι οι αναφορές μπορούν να γίνονται χωρίς φόβο αντιποίνων. Αυτοί οι μηχανισμοί αναφοράς διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας εντός των οργανισμών, επιτρέποντας τον έγκαιρο εντοπισμό και επίλυση ζητημάτων που διαφορετικά θα μπορούσαν να μην αντιμετωπιστούν.

Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορούμε να παρέχουμε νομικές συμβουλές. Ορισμένα σημεία αυτού του FAQ ενδέχεται επίσης να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου ή να ερμηνευτούν διαφορετικά από τα δικαστήρια. Γι’ αυτό θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε τον δικηγόρο σας!