Νέος

Προστασία δεδομένων για εφαρμογές (συμπ. λίστα ελέγχου cookie)


Οι απαιτήσεις για τη συλλογή cookies και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων παγκοσμίως δεν ισχύουν μόνο για ιστότοπους. Η συμμόρφωση με τις εφαρμογές για κινητά είναι εξίσου σημαντική. Και για να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς εφαρμογών για κινητά, οι προγραμματιστές εφαρμογών και οι κάτοχοι εφαρμογών πρέπει να γνωρίζουν τους νόμους που ισχύουν για αυτούς και τους χρήστες τους κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα, ένα βασικό ζήτημα στη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, συλλέγονται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους με τη συγκατάθεση των χρηστών όταν χρησιμοποιούν μια εφαρμογή. Μπορούν να συλλεχθούν κατά τη δημιουργία λογαριασμού, την παρακολούθηση τοποθεσίας, την ανάλυση χρήσης ή τις αγορές εντός εφαρμογής.

Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε προσεκτικά πώς μπορείτε να επιτύχετε τη συμμόρφωση για τις εφαρμογές σας, συγκεκριμένα ποιοι σημαντικοί νόμοι περί απορρήτου όπως ο GDPR απαιτούν από τις εφαρμογές να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς απορρήτου κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και το θέμα των cookies σε εφαρμογές για κινητά και τις νομικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι προγραμματιστές και οι κάτοχοι εφαρμογών για την προστασία του απορρήτου των χρηστών σε αυτό το μεταβαλλόμενο νομικό περιβάλλον.

Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά!

Λήψη συναίνεσης για εφαρμογές για κινητά

Τι είναι η λήψη συναίνεσης για εφαρμογές για κινητά;

Κατά τη συλλογή συναίνεσης για μια εφαρμογή για κινητά, η συναίνεση του χρήστη λαμβάνεται μέσω ενός banner ή μιας ειδοποίησης, παρόμοια με έναν ιστότοπο.

Μα γιατί?

Λοιπόν, κανονισμοί όπως ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ο νόμος περί απορρήτου των καταναλωτών της Καλιφόρνια (CCPA) στις Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν από τον κάτοχο της εφαρμογής να λάβει τη συγκατάθεση από τους χρήστες της πριν συλλέξει τα προσωπικά τους δεδομένα και ενδέχεται να τα επεξεργαστεί. Επιπλέον, η εφαρμογή iOS ή Android πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κοινής χρήσης προσωπικών δεδομένων με τρίτα μέρη.

Τα προσωπικά δεδομένα που μπορούν να συλλεχθούν περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, δεδομένα τοποθεσίας, επαφές, πληροφορίες συσκευής ή ιστορικό προγράμματος περιήγησης. Το παρακάτω είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ένας χρήστης μπορεί να επιλέξει ή να αποεπιλέξει την κατηγορία προσωπικών δεδομένων για την οποία συναινεί στην επεξεργασία.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της συναίνεσης εφαρμογής για κινητά και της συναίνεσης ιστότοπου;

Τα βασικά στοιχεία της συναίνεσης είναι τα ίδια τόσο για εφαρμογές για κινητά όσο και για ιστότοπους. Ωστόσο, οι κύριες διαφορές βρίσκονται στη διεπαφή χρήστη και την πλατφόρμα.

  1. Η πλατφόρμα: Η συναίνεση εφαρμογών για κινητά αναφέρεται σε εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί για κινητές συσκευές, όπως smartphone και tablet, οι οποίες συνήθως εγκαθίστανται και εκτελούνται απευθείας στη συσκευή. Η συναίνεση στον Ιστό, από την άλλη πλευρά, ισχύει για ιστότοπους και υπηρεσίες που βασίζονται στον ιστό που έχουν πρόσβαση μέσω προγραμμάτων περιήγησης ιστού σε διαφορετικές συσκευές.
  2. Η διεπαφή χρήστη: Οι εφαρμογές για κινητά και οι ιστότοποι έχουν διαφορετικές διεπαφές χρήστη που μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο εμφάνισης της ειδοποίησης συναίνεσης στους χρήστες. Για τις εφαρμογές για κινητά, τα αιτήματα συναίνεσης συνήθως ενσωματώνονται στη διαδικασία ενσωμάτωσης της εφαρμογής, όπου οι χρήστες καλούνται να αποδεχτούν τους όρους παροχής υπηρεσιών ή την πολιτική απορρήτου της εφαρμογής κατά την εγκατάσταση ή κατά την πρώτη εκκίνηση της εφαρμογής. Τα αιτήματα συναίνεσης σε εφαρμογές για κινητά μπορούν να σχεδιαστούν ώστε να ταιριάζουν στη διάταξη της εφαρμογής και στην εμπειρία χρήστη.

Λόγω των παραπάνω παραγόντων, είναι σημαντικό κάθε CMP να παρέχει επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας ειδοποιήσεων cookie που στοχεύουν διαφορετικές διεπαφές χρήστη και συσκευές, όπως προγράμματα περιήγησης. Β. φορητές συσκευές, μπορούν να προσαρμοστούν.

👉 Βιάζεσαι; Στη συνέχεια κάντε κλικ εδώ για μια λίστα ελέγχου με όλες τις απαιτήσεις.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) ισχύει και για τις εφαρμογές;

Ναι, ο GDPR ισχύει για εφαρμογές για κινητά που συλλέγουν, επεξεργάζονται ή αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα από άτομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Επιπλέον, ο GDPR έχει εξωεδαφικό πεδίο εφαρμογής, που σημαίνει ότι δεν εφαρμόζεται μόνο σε εταιρείες που εδρεύουν στην ΕΕ, αλλά και σε οργανισμούς εκτός ΕΕ που προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες σε άτομα στην ΕΕ ή παρακολουθούν τη συμπεριφορά των ανθρώπων στην ΕΕ.

Επομένως, εάν η εφαρμογή σας για κινητά συλλέγει προσωπικά δεδομένα από κατοίκους της ΕΕ, οι απαιτήσεις του GDPR ισχύουν για εσάς, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται η εφαρμογή ή η επιχείρησή σας. Οι προσωπικές πληροφορίες περιλαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία που προσδιορίζει άμεσα ή έμμεσα ένα άτομο, όπως π.χ Β. ονόματα, διευθύνσεις email, δεδομένα τοποθεσίας, διευθύνσεις IP ή αναγνωριστικά συσκευών.

Τώρα που γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να λαμβάνετε συναίνεση, ακολουθούν μερικές υποδείξεις για το πώς μπορείτε να κάνετε το ίδιο.

Πώς μπορώ να κάνω την εφαρμογή μου για iOS ή Android με GDPR;

Γενικά, για να βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή σας iOS ή Android είναι συμβατή με το GDPR, μπορείτε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

  1. Μάθετε για τον GDPR: Κατανοήστε τις απαιτήσεις του GDPR και εξοικειωθείτε με τις αρχές, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό. Επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα πληροφοριών εδώ.
  2. Γνωρίστε τα δεδομένα σας: Πραγματοποιήστε ενδελεχή έλεγχο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται η εφαρμογή σας σε πλατφόρμες iOS και Android. Προσδιορίστε τους τύπους δεδομένων, τις πηγές συλλογής δεδομένων και τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα.
  3. Προσδιορίστε τους νόμους με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνεστε: Καθορίστε και τεκμηριώστε τη νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βάσει του GDPR. Αυτό περιλαμβάνει τη λήψη της συναίνεσης του χρήστη, την εκτέλεση σύμβασης, τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, την προστασία ζωτικών συμφερόντων, την εκτέλεση μιας εργασίας προς το δημόσιο συμφέρον ή την επιδίωξη έννομων συμφερόντων.
  4. Βεβαιωθείτε ότι συλλέγετε τη συναίνεση χρήστη: Εφαρμόστε έναν σαφή και ρητή μηχανισμό συναίνεσης και στις εκδόσεις iOS και Android της εφαρμογής σας για τη συλλογή της συναίνεσης του χρήστη πριν από τη συλλογή ή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να δίνουν συγκεκριμένη συγκατάθεση για διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων.
  5. Οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους: Να επιτρέπεται στους χρήστες να ασκούν τα δικαιώματά τους βάσει του GDPR, π.χ. Β. το δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Παροχή μηχανισμών σε εφαρμογές που επιτρέπουν στους χρήστες να ασκούν εύκολα αυτά τα δικαιώματα.
  6. Τρίτοι πάροχοι: Εάν η εφαρμογή σας χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων ή SDK που συλλέγουν ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, ελέγξτε τις πρακτικές απορρήτου τους και βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Συνάψτε συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων (DPA) με αυτά τα τρίτα μέρη.

Λίστα ελέγχου: Απαιτήσεις banner cookie για τη λήψη συναίνεσης σε μια εφαρμογή για κινητά

Το banner cookie εμφανίζεται καθαρά και ευδιάκριτα; Το banner cookie θα πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιμο από τον χρήστη όταν επισκέπτεται την εφαρμογή σας για κινητά.
Εμφανίζει μια επιλογή αποδοχής ή απόρριψης; Παρέχετε στους χρήστες έναν μηχανισμό ώστε να συναινούν ενεργά και ρητά στη χρήση των cookies. Οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να αποδέχονται ή να απορρίπτουν τα cookies με βάση τις προτιμήσεις τους.
Μπορούν οι χρήστες να ενεργοποιήσουν διαφορετικούς τύπους cookies; Οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να προσδιορίζουν τον τύπο των cookies στα οποία συναινούν. Για παράδειγμα, προσφέρετε τη δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης ορισμένων κατηγοριών cookies, π.χ. Β. απαραίτητα cookies, λειτουργικά cookies, cookies ανάλυσης ή διαφημιστικά cookies.
Υπάρχει σύνδεση με την πολιτική απορρήτου; Συμπεριλάβετε έναν σύνδεσμο προς την πολιτική απορρήτου της εφαρμογής σας στο banner cookie. Η πολιτική απορρήτου θα πρέπει να παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές επεξεργασίας δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης cookies.
Μπορούν οι χρήστες να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή; Δώστε στους χρήστες τη δυνατότητα να αποσύρουν εύκολα τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των cookies ανά πάσα στιγμή. Παρέχετε σαφείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις cookie εντός της εφαρμογής.
Το banner εμφανίζεται μόνιμα; Μόλις ένας χρήστης συναινέσει στη χρήση cookies ή κάνει μια επιλογή, βεβαιωθείτε ότι το banner δεν εξαφανίζεται σε επόμενες επισκέψεις ή εκκινήσεις της εφαρμογής. Εμφανίστε μια επίμονη ειδοποίηση ή διαφήμιση στην εφαρμογή για να υπενθυμίσετε στους χρήστες τις προτιμήσεις τους για cookie.

Και αυτό ήταν!

Συμμόρφωση με κινητές συσκευές για εφαρμογές: Σε περίπτωση αμφιβολίας, ξεκινήστε από εδώ

Βεβαιωθείτε ότι παρέχετε στους χρήστες σας μια νόμιμα συμβατή εφαρμογή (iOS ή Android) που συμμορφώνεται με τον GDPR (για την ΕΕ) ή τους νόμους περί προστασίας δεδομένων των ΗΠΑ . Για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα ξεχάσετε τα παραπάνω βήματα, συγκεντρώσαμε αυτές τις συμβουλές σε μια καθαρή οπτική λίστα ελέγχου που μπορείτε να κατεβάσετε εδώ δωρεάν !

Έχετε ιστότοπο και δεν είστε σίγουροι αν επεξεργάζεστε προσωπικά δεδομένα; Ή δεν γνωρίζετε ποιοι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ισχύουν για εσάς;

Στη συνέχεια, ξεκινήστε από εδώ με το δωρεάν πρόγραμμα ανίχνευσης cookie ιστότοπου , το οποίο θα σαρώσει τον ιστότοπό σας και θα σας στείλει μια λίστα με προτάσεις κατευθείαν στα εισερχόμενά σας

*κάνετε σήμανση σχήματος


περισσότερα σχόλια

New regulations US 2024
σωστά

Οι νέοι νόμοι περί απορρήτου των ΗΠΑ τίθενται σε ισχύ το 2024: Ενημερώστε τις ρυθμίσεις απορρήτου που αφορούν τις ΗΠΑ

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, νέοι νόμοι για την προστασία δεδομένων θα τεθούν σε ισχύ το δεύτερο εξάμηνο του 2024 – στη Φλόριντα, το Τέξας, το Όρεγκον και τη Μοντάνα . Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις πολιτείες ή έχουν πελάτες σε αυτές τις πολιτείες πρέπει να επανεξετάσουν τις πρακτικές προστασίας δεδομένων τους για να εξασφαλίσουν […]
Γενικός, Νέος

consentmanager Tool Spotlight: Επιλογές ενσωμάτωσης στον πίνακα εργαλείων CMP

Στο Tool Spotlight αυτού του μήνα, ρίχνουμε μια πιο προσεκτική ματιά στις δυνατότητες ενσωμάτωσης που θα βρείτε στον πίνακα ελέγχου CMP του consentmanager . Αυτά είναι το αποτέλεσμα εκτεταμένης εργασίας ανάπτυξης μεταξύ consentmanager και των αντίστοιχων εργαλείων, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να προσφέρουμε στους χρήστες μας την ευκαιρία να ενεργοποιήσουν την ενοποίηση με ένα […]