σωστά

Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ της Google: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εταιρείες


Εικόνα ενός χεριού που κρατά ένα τηλέφωνο με την οθόνη να εμφανίζει μια σελίδα αναζήτησης Google

Η Πολιτική συναίνεσης χρηστών της Google στην ΕΕ ορίζει τις συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει να τηρούν οι εκδότες, οι διαφημιστές, οι εταιρείες και άλλα μέρη όταν χρησιμοποιούν υπηρεσίες Google όπως το Google Ads. Η Πολιτική αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων στην Ευρώπη, ιδίως του GDPR και της Οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και ως εκ τούτου ισχύει για χρήστες που στοχεύουν τελικούς χρήστες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ως εκ τούτου, οι χρήστες που δεν συμμορφώνονται με την Πολιτική συναίνεσης χρηστών ΕΕ της Google δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Google στον ιστότοπό τους. Παρακάτω ρίχνουμε μια πιο προσεκτική ματιά στην πολιτική και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι εταιρείες.

Η Πολιτική συναίνεσης χρηστών της ΕΕ, η οποία εισήχθη το 2015, έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές, ιδιαίτερα το 2018 όταν τέθηκε σε ισχύ ο GDPR. Αυτές οι αλλαγές οφείλονται στην ανάγκη για ισχυρότερες μεθόδους συναίνεσης χρηστών που απαιτούν από τους χρήστες να παρέχουν ενημερωμένη και ρητή συναίνεση προτού τα cookie και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης μπορούν να αποθηκευτούν ή να αποκτήσουν πρόσβαση στις συσκευές τους. Και με την ενημέρωση της Google τον Μάιο του 2022 , η εταιρεία έχει εκπληρώσει αυτήν την απαίτηση απαιτώντας από τους χρήστες του Google Ads και άλλων υπηρεσιών να λαμβάνουν έγκυρη συναίνεση από χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ/ΕΟΧ) και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συγκεκριμένα, η Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ της Google απαιτεί από τους χειριστές ιστοτόπων και τους προγραμματιστές εφαρμογών να παρέχουν στους τελικούς χρήστες σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Πρέπει επίσης να προσδιορίζουν κάθε μέρος που έχει λάβει προσωπικά δεδομένα από χρήστες προκειμένου να λάβει τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση cookies ή αναγνωριστικών κινητών συσκευών.

Ποιος πρέπει να συμμορφώνεται με την Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ της Google;

Η Πολιτική συναίνεσης χρηστών της ΕΕ ισχύει κυρίως για τους φορείς εκμετάλλευσης ιστοτόπων, τους προγραμματιστές εφαρμογών και τους διαφημιστές που χρησιμοποιούν προϊόντα Google και στοχεύουν τελικούς χρήστες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ). Αυτό σημαίνει ότι οι διαφημιστές και οι διαχειριστές ιστότοπων που χρησιμοποιούν προϊόντα Google όπως το Google Ads και το Google AdSense πρέπει να συμμορφώνονται με αυτήν την πολιτική. Διαφορετικά, κινδυνεύετε να αποκλειστεί το προφίλ σας Google!
Ο ΕΟΧ περιλαμβάνει τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Εάν βρίσκεστε στον ΕΟΧ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο ιστότοπος ή η εφαρμογή σας απευθύνεται σε χρήστες σε αυτές τις περιοχές, πρέπει να συμμορφωθείτε με αυτήν την Πολιτική.

Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την Πολιτική συναίνεσης χρηστών της ΕΕ;

Η συμμόρφωση με την Πολιτική συναίνεσης χρηστών της ΕΕ μπορεί να διασφαλιστεί με

  • Παροχή στους χρήστες σαφών και εύκολα προσβάσιμων πληροφοριών σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, π.χ. Β. μέσω μιας πολιτικής απορρήτου ή μιας πολιτικής cookie, ανάλογα με τις δραστηριότητες της εταιρείας σας.
  • Λάβετε ρητή συναίνεση από τους χρήστες μέσω μηχανισμών όπως τα κουμπιά “Συμφωνώ” ή “Αποδέχομαι”, ένα banner cookie ή μια προειδοποίηση για cookie.
  • Προσδιορίστε όλα τα μέρη (συμπεριλαμβανομένης της Google) που είναι εξουσιοδοτημένα να συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες από χρήστες και να μοιράζονται αυτές τις πληροφορίες με τους χρήστες. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε αυτήν τη λίστα στο banner cookie σας.
  • Συνδέστε την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google για να ενημερώσετε τους χρήστες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Google χρησιμοποιεί τα προσωπικά τους δεδομένα.
  • Και το πιο σημαντικό, χρησιμοποιήστε μια Πλατφόρμα Διαχείρισης Συναίνεσης (CMP) όπως consentmanager για να απλοποιήσετε όλα τα παραπάνω βήματα.

Τα κριτήριά σας για την επιλογή μιας CMP για συμμόρφωση:

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι δημιουργίας μηχανισμών συναίνεσης, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών και εξωτερικών πλατφορμών διαχείρισης συναίνεσης.

Η Google προσφέρει μια λίστα πιστοποιημένων λύσεων συναίνεσης (όπως εμείς!) για το Ad Manager και το AdMob που συμβάλλουν στον εξορθολογισμό των προσπαθειών συμμόρφωσης. Η συνεργασία με τις CMP και η χρήση πλαισίων όπως το Πλαίσιο Διαφάνειας και Συναίνεσης (TCF) της IAB Europe μπορεί να διασφαλίσει περαιτέρω τη συμμόρφωση.

Κατά την επιλογή μιας CMP για συμμόρφωση με την Πολιτική συναίνεσης χρηστών της ΕΕ, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Η λύση θα πρέπει να επιτρέπει τη σαφή και ενημερωμένη συναίνεση των χρηστών για τη χρήση cookies και προσωπικών δεδομένων.
  • Θα πρέπει να παρέχει επιλογές προσαρμογής για να αντικατοπτρίζει τις συγκεκριμένες περιστάσεις σας και τις επιλογές που προσφέρονται στους χρήστες.
  • Θα πρέπει να ενσωματωθεί με το Πλαίσιο Διαφάνειας και Συναίνεσης (TCF) της IAB Europe, καθώς η Google ανακοίνωσε ότι οι πιστοποιημένες από την Google CMP πρέπει να συνεργάζονται με το TCF για την προβολή διαφημίσεων στον ΕΟΧ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για να είστε ασφαλείς, ξεκινήστε τώρα με consentmanager ως την πλατφόρμα σας με πιστοποίηση Google.
  • Η λύση θα πρέπει να μπορεί να προσδιορίζει όλα τα μέρη που συλλέγουν δεδομένα χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της Google, και να αποκαλύπτουν αυτές τις πληροφορίες στους χρήστες.
  • Θα πρέπει να παρέχει έναν μηχανισμό για τη διατήρηση αρχείων συναίνεσης των χρηστών.

Με consentmanager , μια πλατφόρμα διαχείρισης συναίνεσης πιστοποιημένη από την Google, κάνετε τη σωστή (και συμμορφούμενη) επιλογή. Ξεκινήστε σήμερα!


περισσότερα σχόλια

Digital Services Act
σωστά

Ισχύει ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) και για την εταιρεία σας; Οι διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν επιπλέον υποχρεώσεις

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες ορίζει πρόσθετες απαιτήσεις διαφάνειας για διαδικτυακές πλατφόρμες. Ο ορισμός της διαδικτυακής πλατφόρμας βάσει του DSA μπορεί να ισχύει για την επιχείρησή σας. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να σας ζητηθεί να συμμορφωθείτε με τις πρόσθετες απαιτήσεις διαφάνειας του DSA. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε εάν η επιχείρησή σας εμπίπτει σε αυτήν […]
A picture of a cookies with a red circle in the middle and the caption 1st party cookies and 3rd party cookies
Νέος

Κατάργηση των cookie τρίτων και προσαρμογή των ρυθμίσεων πεδίου συναίνεσης CMP

Η επικείμενη κατάργηση των cookies τρίτων σημαίνει μεγάλη αλλαγή στη χρήση των πεδίων συναίνεσης consentmanager συναίνεσης. Από τον Ιούνιο, consentmanager δεν θα ορίζει πλέον cookie τρίτου μέρους στον τομέα consentmanager .net . Ως αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής, ορισμένες από τις επιλογές εύρους συναίνεσης, όπως η συγκατάθεση για συγκεκριμένο λογαριασμό και η συναίνεση για συγκεκριμένη CMP, […]