σωστά

Ισχύει ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) και για την εταιρεία σας; Οι διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν επιπλέον υποχρεώσεις


Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA)

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες ορίζει πρόσθετες απαιτήσεις διαφάνειας για διαδικτυακές πλατφόρμες. Ο ορισμός της διαδικτυακής πλατφόρμας βάσει του DSA μπορεί να ισχύει για την επιχείρησή σας. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να σας ζητηθεί να συμμορφωθείτε με τις πρόσθετες απαιτήσεις διαφάνειας του DSA. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε εάν η επιχείρησή σας εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία και ποια βήματα μπορείτε να ακολουθήσετε για να διατηρήσετε τη συμμόρφωση.

Ποιος είναι ο στόχος του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες;

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες τέθηκε σε ισχύ στις 25 Αυγούστου 2023 για μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης. Από τις 17 Φεβρουαρίου 2024, το DSA εφαρμόζεται πλήρως σε άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες.

Το DSA αποτελεί μέρος της ατζέντας της Επιτροπής της ΕΕ «Μια Ευρώπη που ταιριάζει στην ψηφιακή εποχή», η οποία στοχεύει στη ρύθμιση των διαδικτυακών πλατφορμών και των διαμεσολαβητών, όπως συζητήθηκε στην προηγούμενη ανάρτησή μας . Στόχος του είναι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ, δημιουργώντας παράλληλα ένα ασφαλές και διαφανές διαδικτυακό περιβάλλον.

Σε ποιους απευθύνεται το DSA;

Το DSA θέτει διαφορετικές απαιτήσεις σε διαφορετικούς διαδικτυακούς φορείς ανάλογα με τη λειτουργία και το μέγεθός τους, καθώς αυτοί οι παράγοντες έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στο διαδικτυακό οικοσύστημα. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι, όπως και ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), ο DSA βασίζεται στην Αρχή της Αγοράς και ως εκ τούτου ισχύει για όλους τους παρόχους υπηρεσιών ψηφιακών ενδιάμεσων υπηρεσιών που εξυπηρετούν πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Αυτό σημαίνει ότι το DSA μπορεί να ισχύει και για εταιρείες των ΗΠΑ. Αντίστοιχα, η DSA έχει χωρίσει τις διαδικτυακές πλατφόρμες σε τέσσερις κύριες κατηγορίες:

1. Πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης

Η Επιτροπή ορίζει αυτή την κατηγορία ως πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης με 45 εκατομμύρια ή περισσότερους επισκέπτες το μήνα. Η επίσημη λίστα του DSA βρίσκεται εδώ .

2. Διαδικτυακές πλατφόρμες

Ο DSA ορίζει μια διαδικτυακή πλατφόρμα ως μια υπηρεσία φιλοξενίας που αποθηκεύει και αποκαλύπτει πληροφορίες στο κοινό κατόπιν αιτήματος ενός αποδέκτη της υπηρεσίας. Ένας ιστότοπος όπου οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν προφίλ χρηστών ή να αλληλεπιδράσουν με άλλους χρήστες θεωρείται επίσης διαδικτυακή πλατφόρμα.

Σύμφωνα με το DSA, οι ακόλουθες κατηγορίες εμπίπτουν στον όρο διαδικτυακή πλατφόρμα:

  • Πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης
  • Διαδικτυακές αγορές (διαδικτυακά καταστήματα, ιστότοποι ηλεκτρονικού εμπορίου)
  • Ιστότοποι κοινής χρήσης περιεχομένου
  • καταστήματα εφαρμογών
  • Ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων για διαμονή και ταξίδια
  • Πλατφόρμες συνεργατικής οικονομίας

Σημείωση : Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, που ορίζονται ως εταιρείες με λιγότερους από 50 εργαζομένους και ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των 10 εκατομμυρίων ευρώ, δεν επηρεάζονται από αυτή την απαίτηση. Ωστόσο, όλοι οι άλλοι οργανισμοί που εμπίπτουν στην κατηγορία των διαδικτυακών πλατφορμών πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις DSA.

3.Υπηρεσίες Φιλοξενίας
Αυτό περιλαμβάνει υπηρεσίες που αποθηκεύουν πληροφορίες χρήστη για λογαριασμό τους. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει υπηρεσίες cloud computing, web, email και φιλοξενία διακομιστή.

4. Μεσιτικές υπηρεσίες
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει παρόχους πρόσβασης στο Διαδίκτυο και καταχωρητές ονομάτων τομέα, καθώς και υπηρεσίες προσωρινής αποθήκευσης ή αγωγών.

❗Σημαντική σημείωση: consentmanager θα παρέχει μια νέα δυνατότητα που θα επιτρέπει στους χρήστες να έχουν άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες των διαφημιζόμενων κάνοντας απλώς κλικ σε ένα εικονίδιο δίπλα στη διαφήμιση. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόσουν/απενεργοποιήσουν τη διαφήμιση αμέσως μόλις δουν τη διαφήμιση.

Πρόσθετες απαιτήσεις διαφάνειας για διαδικτυακές πλατφόρμες

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν επίσης πρόσθετες υποχρεώσεις και προσδοκίες όσον αφορά τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 «Διαφήμιση σε διαδικτυακές πλατφόρμες» του DSA, θεσπίζονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

1.Οι πάροχοι διαδικτυακών πλατφορμών που προβάλλουν διαφημίσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο τελικός χρήστης μπορεί να δει γρήγορα, ξεκάθαρα και ξεκάθαρα, σε πραγματικό χρόνο, τα ακόλουθα σε κάθε διαφήμιση που τους προβάλλεται:

α) πληροφορίες σχετικά με το σκοπό της διαφήμισης·
β) Το πρόσωπο ή ο οργανισμός που εμφανίζει τη διαφήμιση .
γ) Το πρόσωπο ή η οντότητα που πλήρωσε για τη διαφήμιση , εάν διαφέρει από το πρόσωπο ή την οντότητα που αναφέρεται στο στοιχείο β). και
δ) πληροφορίες που έχουν νόημα και είναι εύκολα προσβάσιμες μέσω της διαφήμισης· Περιγραφή των κύριων κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του κοινού-στόχου της διαφήμισης και των μέσων με τα οποία μπορούν να αλλάξουν αυτά τα κριτήρια.

2. Οι πάροχοι διαδικτυακών πλατφορμών πρέπει να παρέχουν στα άτομα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους τη δυνατότητα να υποδεικνύουν εάν το περιεχόμενο που προσφέρουν είναι ή περιέχει εμπορικές επικοινωνίες.

3. Οι πάροχοι διαδικτυακών πλατφορμών δεν επιτρέπεται να εμφανίζουν διαφημίσεις που δημιουργούνται βάσει προφίλ σε άτομα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους.

Τι μπορείτε να κάνετε για να συμμορφωθείτε με τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες

Η DSA απαιτεί από τους διαδικτυακούς μεσάζοντες να παρέχουν σαφείς και απλές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει διεξοδικά τις πρακτικές απορρήτου και διαφάνειας. Βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε όλες τις σημαντικές πληροφορίες από τους διαφημιστικούς συνεργάτες σας, ώστε να μπορείτε να τις παραδίδετε αποτελεσματικά στους χρήστες σας. Η λύση consentmanager μπορεί να βοηθήσει τον ιστότοπό σας να συμμορφώνεται και να διαχειρίζεται τα πρότυπα διαφάνειας που απαιτούνται από την DSA και τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων της ΕΕ, όπως ο GDPR.

Δεν είστε σίγουροι αν η επιχείρησή σας υπόκειται στον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες; Επικοινωνήστε με έναν από τους ειδικούς μας τώρα!


περισσότερα σχόλια

New regulations US 2024
σωστά

Οι νέοι νόμοι περί απορρήτου των ΗΠΑ τίθενται σε ισχύ το 2024: Ενημερώστε τις ρυθμίσεις απορρήτου που αφορούν τις ΗΠΑ

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, νέοι νόμοι για την προστασία δεδομένων θα τεθούν σε ισχύ το δεύτερο εξάμηνο του 2024 – στη Φλόριντα, το Τέξας, το Όρεγκον και τη Μοντάνα . Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις πολιτείες ή έχουν πελάτες σε αυτές τις πολιτείες πρέπει να επανεξετάσουν τις πρακτικές προστασίας δεδομένων τους για να εξασφαλίσουν […]
Γενικός, Νέος

consentmanager Tool Spotlight: Επιλογές ενσωμάτωσης στον πίνακα εργαλείων CMP

Στο Tool Spotlight αυτού του μήνα, ρίχνουμε μια πιο προσεκτική ματιά στις δυνατότητες ενσωμάτωσης που θα βρείτε στον πίνακα ελέγχου CMP του consentmanager . Αυτά είναι το αποτέλεσμα εκτεταμένης εργασίας ανάπτυξης μεταξύ consentmanager και των αντίστοιχων εργαλείων, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να προσφέρουμε στους χρήστες μας την ευκαιρία να ενεργοποιήσουν την ενοποίηση με ένα […]