σωστά

Κατηγορία: σωστά

Στην Ελβετία, ο νέος νόμος για την προστασία δεδομένων (DSG) έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Σεπτεμβρίου 2020. Φέρνει πολλές καινοτομίες μαζί του. Ακολουθεί ένα σύντομο απόσπασμα του τι είναι σημαντικό για τους ιστότοπους. Continue Reading