Νόμος για τις ψηφιακές αγορές: Ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές εξηγείται απλά

Νόμος για τις ψηφιακές αγορές της ΕΕ

Ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές της ΕΕ (DMA), γνωστός και ως νόμος για τις ψηφιακές αγορές, στοχεύει στη διατήρηση ενός υγιούς επιπέδου ανταγωνισμού μεταξύ ψηφιακών εταιρειών επιβάλλοντας ορισμένους κανόνες και κυρώσεις για μη συμμόρφωση στους “gatekeepers”. τις μεγαλύτερες ψηφιακές πλατφόρμες που κυριαρχούν αυτή τη στιγμή στον διαδικτυακό χώρο. Ταυτόχρονα, στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας στην ηλεκτρονική αγορά και στην προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων των εταιρειών και των καταναλωτών.

Ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές (DMA) τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Νοεμβρίου 2022, οι διατάξεις του ισχύουν από τις 2 Μαΐου 2023 και η Επιτροπή έχει μόνο την εξουσία να επιβάλλει αυτές τις διατάξεις.

Σε ποιους ισχύει το DMA;

Ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές ισχύει για τους λεγόμενους «gatekeepers», δηλαδή τους σημαντικότερους διαδικτυακούς παίκτες στην ψηφιακή αγορά που επιλέγονται σύμφωνα με ορισμένα ποσοτικά κριτήρια και ρυθμίζονται βάσει του DMA για την αποτροπή πιθανής κατάχρησης ισχύος στην αγορά.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε έξι θυρωρούς που πρέπει να πληρούν τα πρότυπα συμμόρφωσης της DMA έξι μήνες από εκείνη την ημερομηνία.

Οι έξι θυρωροί που αναφέρθηκαν ήταν:

 1. αλφάβητο
 2. Αμαζόνα
 3. μήλο
 4. Byte Dance
 5. Μετα
 6. Microsoft

Παρακάτω είναι ένα γράφημα που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δείχνει τους έξι θυρωρούς και τις κύριες πλατφόρμες τους.

Digital Markets Act Gatekeepers & Core Platform Service

Πηγή εικόνας: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_4328

Ποια κριτήρια χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εντοπίσει τους θυρωρούς;

Χρησιμοποιήθηκαν τρία βασικά ποσοτικά κριτήρια:

 1. Η εταιρεία πραγματοποιεί έναν ορισμένο ετήσιο κύκλο εργασιών στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και προσφέρει μια κεντρική υπηρεσία πλατφόρμας σε τουλάχιστον τρία κράτη μέλη της ΕΕ.
 2. η Εταιρεία παρέχει μια κεντρική υπηρεσία πλατφόρμας σε περισσότερους από 45 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς τελικούς χρήστες που κατοικούν ή εδρεύουν στην ΕΕ και σε περισσότερους από 10.000 ετήσιους ενεργούς επιχειρηματικούς χρήστες που διαμένουν στην ΕΕ· και
 3. η εταιρεία πληρούσε το δεύτερο κριτήριο τα τελευταία τρία χρόνια.

Ποιοι είναι οι κανόνες και οι κυρώσεις του νόμου για τις ψηφιακές αγορές;

Υπάρχουν πρέπει και δεν πρέπει να ακολουθούν οι θυρωροί. Όλα με στόχο τη συμβολή στον θεμιτό ανταγωνισμό, την καινοτομία και το όφελος των καταναλωτών.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, υπάρχουν ορισμένα παραδείγματα που πρέπει και δεν πρέπει.

Οι θυρωροί πρέπει να το κάνουν αυτό στο μέλλον:

 • Επιτρέψτε σε τρίτους να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες του Gatekeeper σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Παραχωρήστε στους πελάτες της επιχείρησής σας πρόσβαση στα δεδομένα που δημιουργούν όταν χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Gatekeeper.
 • Παρέχετε στους διαφημιστές και τους εκδότες τα απαραίτητα εργαλεία και πληροφορίες για να ελέγξουν μόνοι τους τις διαφημίσεις που φιλοξενούνται από το Gatekeeper.
 • Προσφέρετε στους επιχειρηματικούς πελάτες την ευκαιρία να διαφημιστούν και να συνάψουν σύμβαση με τους πελάτες τους εκτός της πλατφόρμας Gatekeeper.

Στο μέλλον, οι πλατφόρμες gatekeeper δεν θα επιτρέπεται πλέον να:

 • Αξιολογήστε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται από το ίδιο το Gatekeeper καλύτερα από συγκρίσιμες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από τρίτους στην πλατφόρμα Gatekeeper.
 • Αποτρέψτε τους καταναλωτές από το να αλληλεπιδρούν με εταιρείες εκτός της πλατφόρμας τους.
 • Αποτρέψτε τους καταναλωτές από το να απεγκαταστήσουν προεγκατεστημένο λογισμικό ή εφαρμογές εάν το επιθυμούν.
 • Παρακολουθήστε τους τελικούς χρήστες εκτός της βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας του gatekeeper για στοχευμένους διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς ουσιαστική συναίνεση.

❗Η μη συμμόρφωση ενδέχεται να επιφέρει κυρώσεις έως και 10% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας και έως και 20% σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης.

Επόμενα βήματα?

Οι θυρωροί πρέπει τώρα να συμμορφωθούν με τα «dos and don’ts» που έχει ορίσει η Επιτροπή της ΕΕ και να υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή της ΕΕ που να περιγράφει τα μέτρα που ελήφθησαν για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Επιπλέον, πρέπει να υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή της ΕΕ που να περιγράφει τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών.

Ως εκ τούτου, η επιβολή του νόμου για τις ψηφιακές αγορές (DMA) θα οδηγήσει σε δικαιότερους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των θυρωρών και των μικρότερων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών νεοεισερχόμενων.

Μείνετε ενημερωμένοι και προετοιμαστείτε για τις αλλαγές που θα φέρει ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να μείνετε ενημερωμένοι ή να ελέγξετε τη συμμόρφωσή σας σήμερα με τον δωρεάν Έλεγχο ιστοτόπου cookie .