Νέος

Ενημερωτικό δελτίο 09/2021


TTDSG + επίσημη επιστολή

Ο οδικός μας χάρτης είχε στην πραγματικότητα σχεδιάσει ένα διαφορετικό θέμα για αυτόν τον μήνα, αλλά λόγω του μεγάλου αριθμού σχολίων από τους πελάτες, αλλάξαμε γνώμη σε σύντομο χρονικό διάστημα και επικεντρωθήκαμε αυτόν τον μήνα στις επερχόμενες αλλαγές και διευκρινίσεις του γερμανικού TTDSG. Επιπλέον, διάφοροι πελάτες έχουν λάβει ερωτηματολόγια από αρχές προστασίας δεδομένων, έτσι ώστε να έχουμε επίσης εφαρμόσει περισσότερες λειτουργίες εδώ που θα βοηθήσουν τους πελάτες μας να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των αρχών πιο εύκολα (δείτε παρακάτω για λεπτομέρειες).

TTDSG: Έναρξη 01.12.2021

Το TTDSG είναι η απάντηση της Γερμανίας στον κανονισμό ePrivacy, ο οποίος έχει πλέον ενσωματωθεί επιτέλους στη γερμανική νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι πλέον ρυθμίζεται με σαφήνεια στη Γερμανία ότι τα μη απαραίτητα cookie απαιτούν πάντα συναίνεση και επομένως τα banner cookie είναι υποχρεωτικά . Δεδομένου ότι το TTDSG θα τεθεί σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2021 και οι αρχές πραγματοποιούν ήδη αρχικούς ελέγχους βάσει του Κανονισμού ePrivacy (βλ. παρακάτω), συνιστάται να αμφισβητήσετε ξανά το υπάρχον banner cookie και, εάν είναι απαραίτητο, να κάνετε σχεδιάστε ή κάντε λογικές προσαρμογές.

έλεγχος της αρχής

Ήδη από τον Μάιο, οι αρχές προστασίας δεδομένων πολλών χωρών πραγματοποίησαν συντονισμένη αναθεώρηση μεγάλων ιστοσελίδων. Οι ενδιαφερόμενοι ιστότοποι έπρεπε να συμπληρώσουν εκτενή ερωτηματολόγια και να υποβάλουν δηλώσεις για την προστασία των δεδομένων. Μεταξύ αυτών ήταν και διάφοροι πελάτες του consentmanager. Οι αρχές έχουν πλέον αξιολογήσει ως επί το πλείστον τις απαντήσεις και έχουν ασκήσει διάφορα σημεία κριτικής στους επηρεαζόμενους ιστότοπους. Εκμεταλλευτήκαμε αυτά τα σημεία ως ευκαιρία και εγκαταστήσαμε διάφορες λειτουργίες στον διαχειριστή συναίνεσης για να διευκολύνουμε τους πελάτες μας να συμμορφωθούν με τις νομικές απαιτήσεις.

Η επιστολή των αρχών δίνει μια σχετικά σαφή εικόνα για το «τι λειτουργεί» και «τι δεν λειτουργεί». Συνοψίσαμε τα πιο σημαντικά σημεία για εσάς εδώ:

 • Εύκολη πτώση
  Οι αρχές κατέστησαν για άλλη μια φορά σαφές ότι η άρνηση πρέπει να είναι τόσο εύκολη όσο και η συμφωνία. Πρέπει επομένως να υπάρχει ένα αντίστοιχο κουμπί απόρριψης στο πρώτο επίπεδο. Η απόκρυψη της εξαίρεσης στο κείμενο ή απλώς ενός κουμπιού υποβολής δεν είναι συμβατή.
  Σύσταση: Βεβαιωθείτε ότι το σχέδιό σας έχει δύο ισοδύναμα κουμπιά αποδοχής και απόρριψης.
 • Ένομα συμφέροντα
  Υπογραμμίστηκε επίσης ότι η νομική βάση “έννομο συμφέρον” μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για πραγματικά ουσιαστικές λειτουργίες. Σε κάθε περίπτωση, το μάρκετινγκ, η ανάλυση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι απαραίτητα. Αυτό όμως ισχύει και για εξωτερικές γραμματοσειρές, διαχειριστές ετικετών ή εργαλεία συνομιλίας.
  Σύσταση: Ορίστε μόνο παρόχους ως “λειτουργικούς” / “ουσιώδεις” χωρίς τους οποίους ο ιστότοπός σας δεν θα λειτουργεί. Όλοι οι άλλοι πάροχοι θα πρέπει πάντα να είναι αποκλεισμένοι από προεπιλογή και να ενεργοποιούνται μόνο μετά από έγκριση.
 • περιγραφές
  Σε πολλές περιπτώσεις, οι αρχές επέκριναν τις περιγραφές των ιστοσελίδων. Για παράδειγμα, απαιτείται οι σκοποί να εξηγούνται ξεκάθαρα και ξεκάθαρα (δεν αρκεί μόνο το «μάρκετινγκ»). Επιπλέον, ο αριθμός των παρόχων πρέπει να καθοριστεί στο πρώτο επίπεδο.
  Σύσταση: Αποθηκεύστε ένα περιγραφικό κείμενο για όλους τους σκοπούς και τους παρόχους και χρησιμοποιήστε τη μακροεντολή[vendorcount] στο κείμενο για να εισαγάγετε τον αριθμό παρόχου.
 • Μεταφορά δεδομένων εκτός ΕΕ
  Οι αρχές θεωρούν επίσης σημαντική την αναφορά στη μεταφορά δεδομένων εκτός ΕΕ. Εάν ένας πάροχος βρίσκεται ή επεξεργάζεται δεδομένα σε χώρες εκτός ΕΕ, θα πρέπει να επισυναφθεί μια αντίστοιχη σημείωση.
  Σύσταση: Ελέγξτε τη λίστα παρόχων σας και επεκτείνετε το κείμενο στο πρώτο επίπεδο εάν είναι απαραίτητο. Έχουμε και κάτω μενού> ΔΕΑ> Για να επεξεργαστείτε> Η εμφάνιση δημιούργησε τη δυνατότητα στο δεύτερο επίπεδο (προχωρημένες ρυθμίσεις) να εμφανιστεί η λίστα των παρόχων για τους οποίους σημειώνεται η μεταφορά δεδομένων. κάτω από το μενού> Προσφέρων> Μπορείτε να επεξεργαστείτε εάν κάθε πάροχος υλοποιεί μεταφορά δεδομένων στο εξωτερικό.
 • Σύντομη λίστα παρόχων
  Σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε κριτική από τις αρχές ότι οι κατάλογοι των παρόχων ήταν πολύ μεγάλοι. Το υπόβαθρο εδώ είναι ειδικότερα το ερώτημα εάν η συγκατάθεση μπορεί να είναι νόμιμη εάν ο επισκέπτης δεν μπορεί πλέον να έχει μια ουσιαστική επισκόπηση της λίστας των παρόχων.
  Σύσταση: Ταξινομήστε τους παρόχους και συντομεύστε τη λίστα των παρόχων στα βασικά. Μια λίστα παρόχων με περισσότερους από 50 ή και περισσότερους από 100 παρόχους πιθανότατα θα θεωρείται μη συμμορφούμενη.
 • Πρότυπο IAB TCF
  Οι αρχές διαπίστωσαν ότι το πρότυπο IAB TCF είναι κρίσιμο. Διάφορες αρχές έχουν αξιολογήσει μέρη του προτύπου ως πιθανώς μη συμμορφούμενα με το νόμο και έχουν εκφράσει διάφορες ανησυχίες. Για παράδειγμα, οι σκοποί επικρίθηκαν ως πολύ χονδροειδείς ή η αλληλεπίδραση μεταξύ σκοπών, ειδικών σκοπών, χαρακτηριστικών και ειδικών χαρακτηριστικών ως πολύ ακατανόητης.
  Σύσταση: Εάν δεν χρησιμοποιείτε διαδικτυακή διαφήμιση στον ιστότοπό σας, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το IAB TCF και αντ’ αυτού να ορίσετε τους δικούς σας σκοπούς.

Περισσότερες νέες δυνατότητες και αλλαγές

 • Βελτιώσεις σε WCAG / Προσβάσιμη οθόνη
 • Ομάδες cookie
 • Περιγραφές σκοπών στο πρώτο επίπεδο
 • Βελτιωμένες αναφορές προγράμματος ανίχνευσης
 • … και πολλα ΑΚΟΜΑ.

περισσότερα σχόλια

Digital Services Act
σωστά

Ισχύει ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) και για την εταιρεία σας; Οι διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν επιπλέον υποχρεώσεις

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες ορίζει πρόσθετες απαιτήσεις διαφάνειας για διαδικτυακές πλατφόρμες. Ο ορισμός της διαδικτυακής πλατφόρμας βάσει του DSA μπορεί να ισχύει για την επιχείρησή σας. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να σας ζητηθεί να συμμορφωθείτε με τις πρόσθετες απαιτήσεις διαφάνειας του DSA. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε εάν η επιχείρησή σας εμπίπτει σε αυτήν […]
A picture of a cookies with a red circle in the middle and the caption 1st party cookies and 3rd party cookies
Νέος

Κατάργηση των cookie τρίτων και προσαρμογή των ρυθμίσεων πεδίου συναίνεσης CMP

Η επικείμενη κατάργηση των cookies τρίτων σημαίνει μεγάλη αλλαγή στη χρήση των πεδίων συναίνεσης consentmanager συναίνεσης. Από τον Ιούνιο, consentmanager δεν θα ορίζει πλέον cookie τρίτου μέρους στον τομέα consentmanager .net . Ως αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής, ορισμένες από τις επιλογές εύρους συναίνεσης, όπως η συγκατάθεση για συγκεκριμένο λογαριασμό και η συναίνεση για συγκεκριμένη CMP, […]