Νέος

Ενημερωτικό δελτίο 07/2021


Πολλά νέα πρόσθετα

Για να απλοποιήσουμε την ενσωμάτωση του κώδικα διαχείρισης συναίνεσης στον ιστότοπό σας, δημιουργήσαμε πολλές νέες προσθήκες. Απλώς εγκαταστήστε την αντίστοιχη προσθήκη στο CMS ή το σύστημα καταστημάτων σας, προσθέστε το αναγνωριστικό CMP από τον λογαριασμό σας και η προσθήκη θα κάνει τα υπόλοιπα για εσάς. Τα νέα πρόσθετα είναι διαθέσιμα για πολλά συστήματα – συμπεριλαμβανομένων των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων συστημάτων CMS και καταστημάτων.

 

Μείνετε ενημερωμένοι!

Εγγραφείτε στο Newsletter

WCAG – Πρότυπο για προσβάσιμο περιεχόμενο

Επίσης, με την τελευταία ενημέρωση έχουμε αναθεωρήσει πλήρως την έξοδο του επιπέδου συναίνεσης. Το επίπεδο είναι πλέον πλήρως συμβατό με το WCAG και επομένως μπορεί επίσης να προσπελαστεί χωρίς εμπόδια για προγράμματα ανάγνωσης οθόνης. Επιπλέον, με το CSP υποστηρίζουμε πλέον και τα πιο πρόσφατα πρότυπα ασφαλείας.

Περισσότερες νέες δυνατότητες και αλλαγές

  • Καλύτερη προβολή οδηγού / κώδικα
  • Διορθώσεις σφαλμάτων στο νέο πρόγραμμα επεξεργασίας σχεδίασης
  • Συγχώνευση CMP/Θέματα
  • ομάδες χρηστών
  • … και πολλα ΑΚΟΜΑ.

Ist Ihre Webseite konform? Finden Sie es heraus mit unserer Checkliste

Checkliste herunterladen


περισσότερα σχόλια

Digital Services Act
σωστά

Ισχύει ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) και για την εταιρεία σας; Οι διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν επιπλέον υποχρεώσεις

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες ορίζει πρόσθετες απαιτήσεις διαφάνειας για διαδικτυακές πλατφόρμες. Ο ορισμός της διαδικτυακής πλατφόρμας βάσει του DSA μπορεί να ισχύει για την επιχείρησή σας. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να σας ζητηθεί να συμμορφωθείτε με τις πρόσθετες απαιτήσεις διαφάνειας του DSA. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε εάν η επιχείρησή σας εμπίπτει σε αυτήν […]
A picture of a cookies with a red circle in the middle and the caption 1st party cookies and 3rd party cookies
Νέος

Κατάργηση των cookie τρίτων και προσαρμογή των ρυθμίσεων πεδίου συναίνεσης CMP

Η επικείμενη κατάργηση των cookies τρίτων σημαίνει μεγάλη αλλαγή στη χρήση των πεδίων συναίνεσης consentmanager συναίνεσης. Από τον Ιούνιο, consentmanager δεν θα ορίζει πλέον cookie τρίτου μέρους στον τομέα consentmanager .net . Ως αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής, ορισμένες από τις επιλογές εύρους συναίνεσης, όπως η συγκατάθεση για συγκεκριμένο λογαριασμό και η συναίνεση για συγκεκριμένη CMP, […]