Βίντεο

Βίντεο: TTDSG & τρέχουσες εξελίξεις στην προστασία δεδομένων


Το διαδικτυακό μας σεμινάριο σχετικά με το TTDSG και τις τρέχουσες εξελίξεις στην προστασία δεδομένων πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2021. Έχουμε ασχοληθεί μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα θέματα:

  • Τι είναι το TTDSG και τι σημαίνει για τον ιστότοπό μου;
  • Ποια είναι η κατάσταση με τις αρχές προστασίας δεδομένων;
  • Πώς πρέπει να σχεδιαστεί το banner μου για τα cookie ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο συμβατό;

Το PDF για το διαδικτυακό σεμινάριο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ .

TTDSG εν συντομία:
Η συντομογραφία TTDSG σημαίνει νόμος περί προστασίας δεδομένων τηλεπικοινωνιών τηλεπικοινωνιών και ισχύει στη Γερμανία από την 1η Δεκεμβρίου 2021. Το TTDSG ρυθμίζει το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών και την προστασία δεδομένων για τηλεπικοινωνίες και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Με την εισαγωγή του TTDSG, τα υφιστάμενα κενά προστασίας δεδομένων πρόκειται να καλυφθούν, όπως το άρθρο 5 παράγραφος 3 της Οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο ενσωματώθηκε στη γερμανική νομοθεσία με την § 25 του νέου TTDSG. Συμπληρώνει επίσης τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 (Οδηγία ECC)).

Artikel zu ähnlichen Themen:


περισσότερα σχόλια

Digital Services Act
σωστά

Ισχύει ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) και για την εταιρεία σας; Οι διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν επιπλέον υποχρεώσεις

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες ορίζει πρόσθετες απαιτήσεις διαφάνειας για διαδικτυακές πλατφόρμες. Ο ορισμός της διαδικτυακής πλατφόρμας βάσει του DSA μπορεί να ισχύει για την επιχείρησή σας. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να σας ζητηθεί να συμμορφωθείτε με τις πρόσθετες απαιτήσεις διαφάνειας του DSA. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε εάν η επιχείρησή σας εμπίπτει σε αυτήν […]
A picture of a cookies with a red circle in the middle and the caption 1st party cookies and 3rd party cookies
Νέος

Κατάργηση των cookie τρίτων και προσαρμογή των ρυθμίσεων πεδίου συναίνεσης CMP

Η επικείμενη κατάργηση των cookies τρίτων σημαίνει μεγάλη αλλαγή στη χρήση των πεδίων συναίνεσης consentmanager συναίνεσης. Από τον Ιούνιο, consentmanager δεν θα ορίζει πλέον cookie τρίτου μέρους στον τομέα consentmanager .net . Ως αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής, ορισμένες από τις επιλογές εύρους συναίνεσης, όπως η συγκατάθεση για συγκεκριμένο λογαριασμό και η συναίνεση για συγκεκριμένη CMP, […]