γλωσσάριο consentmanager

Το γλωσσάρι μας εξηγεί τους πιο σημαντικούς όρους που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων και τη συμμόρφωση.

  • A
  • B
  • G
  • S

Analytics

Το Analytics περιλαμβάνει τη συστηματική συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων για την αποκάλυψη μοτίβων, τάσεων και πολύτιμων πληροφοριών. Αυτή η διαδικασία γίνεται ευκολότερη με τη χρήση εργαλείων όπως το Google Analytics, το Adobe Analytics, το Heap, το Kissmetrics και το Piwik (τώρα Matomo). Αυτό και άλλο λογισμικό ανάλυσης προσφέρει στις εταιρείες και στους διαχειριστές ιστοτόπων ισχυρά μέσα επεξεργασίας μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών και τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών. Επιτρέπουν τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και την ανάπτυξη στοχευμένων στρατηγικών παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα του περιεχομένου ιστού, των καμπανιών και των εμπειριών των χρηστών.

Banner cookie

Ένα banner cookie είναι ένα αναδυόμενο παράθυρο ή ένα επίπεδο που εμφανίζεται όταν ένας επισκέπτης επισκέπτεται έναν ιστότοπο και τον ενημερώνει για τη χρήση των cookies για τη συλλογή δεδομένων. Επιπλέον, η συγκατάθεση ή η απόρριψη του χρήστη για τη χρήση cookies λαμβάνεται μέσω του banner cookie. Αυτό πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων.

GDPR

Ο GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) είναι ένας κανονισμός προστασίας δεδομένων που εισήχθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για πολίτες που διαμένουν στην ΕΕ.

SDK

Το SDK είναι η συντομογραφία των κιτ ανάπτυξης λογισμικού. Αυτά είναι εργαλεία λογισμικού, βιβλιοθήκες και τεκμηρίωση που επιτρέπουν στους προγραμματιστές να αναπτύξουν εφαρμογές για συγκεκριμένο λογισμικό, πλαίσια, πλατφόρμες ή υλικό.

SLA

Το SLA είναι η συντομογραφία του Service Level Agreement. Είναι ένα επίσημο έγγραφο που καθορίζει το επίπεδο της υπηρεσίας που αναμένεται από έναν πάροχο υπηρεσιών, τις μετρήσεις με τις οποίες θα μετρηθεί το επίπεδο της υπηρεσίας και, κατά περίπτωση, διορθωτικά μέτρα ή κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης του επιπέδου υπηρεσίας.

Spamming

Spamming είναι η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων μέσω του Διαδικτύου. Αυτά τα μηνύματα μπορούν να φτάσουν στα εισερχόμενα του email σας ή μέσω άμεσων μηνυμάτων και να χρησιμοποιηθούν για τη διανομή κακόβουλου λογισμικού.

Γεωγραφική στόχευση

Η γεωγραφική στόχευση αναφέρεται στην πρακτική της προβολής περιεχομένου ή διαφήμισης σε έναν χρήστη με βάση τη γεωγραφική του θέση.

ΔΕΑ

Το CMP, συντομογραφία του Consent Management Platform ή Consent Management Provider, είναι ένα εργαλείο ή σύστημα λογισμικού που βοηθά τους διαχειριστές ιστοτόπων να καταγράφουν και να διαχειρίζονται τις προτιμήσεις συναίνεσης των επισκεπτών τους σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων όπως ο GDPR .

ΔΕΚ

ECJ σημαίνει «Ευρωπαϊκό Δικαστήριο». Το ΔΕΚ είναι το ανώτατο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα δικαίου της Ένωσης.

δημιουργία προφίλ

Το προφίλ είναι η αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την αξιολόγηση, ανάλυση ή πρόβλεψη πτυχών των προτιμήσεων, της συμπεριφοράς, των ενδιαφερόντων, της αξιοπιστίας, της απόδοσης, της τοποθεσίας ή των κινήσεων ενός ατόμου.

Διαφημιστές

Ένας διαφημιζόμενος είναι ένα άτομο ή ένας οργανισμός που προωθεί τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του σε κοινό-στόχο μέσω διαφόρων καναλιών μέσων.

Διαχείριση συναίνεσης

Η διαχείριση συναίνεσης αναφέρεται στις διαδικασίες και τα συστήματα που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί για τη λήψη, την καταγραφή και τη διαχείριση της συναίνεσης των ατόμων για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, όπως ο GDPR.

Εκδότης/Εκδότες

Οι εκδότες είναι άτομα ή εταιρείες που δημιουργούν και διανέμουν περιεχόμενο. Αυτό το περιεχόμενο μπορεί να περιλαμβάνει βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, ιστότοπους, ιστολόγια και βίντεο. Οι εκδότες δημιουργούν, επιμελούνται ή φιλοξενούν περιεχόμενο που απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Μπορείτε να κερδίσετε χρήματα με διάφορους τρόπους όπως: Β. με την πώληση αντιγράφων των εκδόσεων τους, μέσω συνδρομών ή μέσω διαφήμισης εντός του περιεχομένου τους.

Εντυπώσεις

Εμφανίσεις σημαίνει τον αριθμό των διαφημίσεων ή του ψηφιακού περιεχομένου που εμφανίζεται στους χρήστες, είτε κάνουν κλικ σε αυτές είτε όχι.

Κανονισμοί προστασίας δεδομένων

Οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων είναι ένα σύνολο κανόνων που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ατόμων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή.

μπισκότα

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη και είναι επίσης γνωστά ως trackers.

Προστασία δεδομένων

Η πολιτική απορρήτου είναι ένα έγγραφο στο οποίο ένας ιστότοπος αποκαλύπτει πώς συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται και προστατεύει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες ή τους πελάτες του. Αυτή η απαίτηση συνήθως επιβάλλεται από νόμους περί προστασίας δεδομένων, όπως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Αλλά και άλλοι νόμοι όπως ο νόμος περί προστασίας δεδομένων τηλεπικοινωνιών τηλεπικοινωνιών (TTDSG), ο νόμος περί απορρήτου καταναλωτών της Καλιφόρνια (CCPA) στις ΗΠΑ, ο νόμος περί προστασίας προσωπικών πληροφοριών και ηλεκτρονικών εγγράφων (PIPEDA) στον Καναδά και ο Lei Geral de Proteção de Dados ( LGPD) στη Βραζιλία ή μεμονωμένοι νόμοι που σχετίζονται με συγκεκριμένους κλάδους ή οργανωτικές μορφές μπορεί να είναι σχετικοί εδώ.

συμμόρφωση

Συμμόρφωση σημαίνει τη συμμόρφωση με ορισμένους νόμους και κανονισμούς και, στο πλαίσιο της προστασίας δεδομένων, την προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κακή χρήση.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Ο ρόλος του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO) είναι να επιβλέπει τη στρατηγική προστασίας δεδομένων μιας εταιρείας και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων, όπως ο GDPR στην Ευρωπαϊκή Ένωση.